U bent hier

Zorg, hulp en ondersteuning

WoerdenWijzer

WoerdenWijzer is een initiatief van de gemeente Woerden en werkt samen met maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties.
Lees meer

Wmo-voorzieningen voor hulp en ondersteuning

De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zorgt ervoor dat mensen mee kunnen blijven doen en zelfstandig kunnen blijven wonen.
Lees meer

Centrum voor jeugd en gezin

In het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunnen ouders, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien.
Lees meer

Hulp bij schulden

Heeft u schulden of betalingsachterstanden waar u zelf niet meer uit komt? Dan kunt u schuldhulpverlening krijgen via de gemeente.
Lees meer

Chronisch zieken en gehandicapten

Maakt u meer kosten door uw chronische ziekte of handicap? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming.
Lees meer

Financiële ondersteuning

Van een laag inkomen rondkomen is niet altijd even makkelijk. In de gemeente Woerden zijn er diverse regelingen die u hierbij kunnen helpen.
Lees meer

Uitkering

Heeft u geen werk of inkomen en kunt u niet voorzien in de kosten van levensonderhoud? Dan kunt u in aanmerking komen voor een uitkering.
Lees meer

Hulp bij het zoeken naar werk

Heeft u een (bijstands)uitkering en bent u al langere tijd werkloos? Gemeente Woerden biedt intensieve hulp als u langdurig werkzoekende bent.
Lees meer

Subsidies

De gemeente subsidieert verschillende initiatieven en activiteiten. Bijvoorbeeld het starten van een activiteit of het onderhoud aan een monument.
Lees meer

Gehandicaptenparkeerkaart

Bent u slecht ter been of invalide? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Hiervoor maakt u een afspraak met WoerdenWijzer.
Lees meer

Gehandicaptenparkeerplaats

Bent u in bezit van een gehandicaptenparkeerkaart? Dan kunt u een parkeerplaats aanvragen. U krijgt dan een eigen parkeerplaats vlakbij uw woning.
Lees meer

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is werk dat u onbetaald en onverplicht doet, voor anderen of voor de samenleving.
Lees meer