Zonnepanelen op uw bedrijfspand

Heeft u een bedrijfspand in Woerden? Met zonnepanelen op uw bedrijfsdak kunt u uw energierekening verlagen en draagt u bij aan het verkleinen van de CO2-uitstoot. De gemeente levert een bijdrage aan de kosten voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor uw bedrijfsdak. De bijdrage is aan te vragen tot 15 oktober 2019.

Bedrijfsdaken benutten voor duurzame opwek van energie

Om bij te dragen aan het behoud van het milieu werken we in Woerden aan een CO2-neutrale gemeente. Iedereen kan een bijdrage leveren, inwoners en ondernemers. Een van de bijdragen is het benutten van bedrijfsdaken voor de opwekking van energie met zonnepanelen. Een aantal bedrijven in Woerden heeft het dak van het bedrijfspand hiervoor al met succes benut. Hiermee wordt de CO2-uitstoot verkleind. De gemeente wil daar graag bij helpen. Heeft u een bedrijfspand in Woerden en wilt u 'iets' met zonnepanelen? Laat onderzoeken of uw bedrijfsdak geschikt is voor een aantrekkelijke investering.

 

Samen aanpakken

Het klimaat verandert en de effecten zijn ook in Woerden waarneembaar. Om onze leefomgeving voor toekomstige generaties te behouden, is het belangrijk om duurzaam met onze wereld om te gaan. Een zwaartepunt ligt wat betreft gemeente Woerden op de overgang naar duurzame energie. Uitgangspunt hierbij is dat bij zonne-energie de plaatsing op gebouwen de prioriteit krijgt. Iedere inwoner en ieder bedrijf kan zijn bijdrage leveren aan de overgang naar duurzame energie. Een bijdrage die ook nog eens voordelig kan uitpakken en u helpt om stappen te zetten naar een duurzame toekomst. Om zonnepanelen op bedrijfsdaken te stimuleren, levert gemeente Woerden een bijdrage in de onderzoekskosten.

 

Bijdrage gemeente Woerden

Met zonnepanelen op uw bedrijfsdak kunt u uw energierekening aanzienlijk verlagen. Tegelijkertijd geeft het verduurzamen van uw locatie uw imago een boost. Er zijn nog veel lege bedrijfsdaken in Woerden met de potentie om duurzame energie op te wekken. Daarom stimuleert gemeente Woerden het benutten hiervan door een bijdrage te leveren in de kosten om de mogelijkheden voor uw bedrijfsdak te onderzoeken. 50% van de kosten van een “Quickscan” of een “haalbaarheidsverzoek” worden door de gemeente vergoed.

 

Type onderzoek

Gemeente Woerden werkt voor ‘Zon op uw bedrijfsdak’ samen met de bedrijven Hezelburcht en Greenspread. Zij maken een realistische businesscase en geven begeleiding op het gebied van subsidieaanvraag en fiscale mogelijkheden, zodat u als ondernemer deze zorg uit handen wordt genomen. Beide ondernemingen zijn commerciële ondernemingen en zijn gekozen op basis van succesvolle samenwerking in andere gemeenten in onze regio. Ze zijn niet gebonden aan een leverancier of installateur, maar geven objectief advies over de meest verstandige keuzes die u als ondernemer maken kan. U kunt zelf kiezen voor uw (lokale) installateur/leverancier.

 

Afgelopen 10 september hebben zij tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis verteld hoe zij hierin kunnen ontzorgen. Hieronder kunt u de presentaties van deze bijeenkomst terugvinden. De eerste presentatie gaat over waarom investeren in zonnepanelen interessant is en de twee andere presentaties geven de werkwijzen weer van de twee partijen waarmee de gemeente samenwerkt.

 

Presentaties

Meer informatie over deze partijen kunt u vinden op www.greenspread.nlen https://www.hezelburcht.com/sde-subsidie/

 

Kosten

De prijzen voor de onderzoeken zijn als volgt:

 

Hezelburcht:

  • Haalbaarheidsonderzoek € 250 ( 50% van € 500)

Greenspread:

  • Quick scan inclusief SDE+ aanvraag € 125 (50% van € 250)
  • Haalbaarheidsverzoek inclusief SDE+ aanvraag € 375 (50% van € 750)

 

Kom in aanmerking

De bijdrage is aan te vragen tot 15 oktober 2019. Om in aanmerking te komen voor deze bijdrage kunt u een email sturen naar duurzaam@woerden.nl. De volgende gegevens hebben wij van u nodig:

 

1)    Naam onderneming

2)    Naam contactpersoon

3)    Telefoonnummer

4)    Keuze onderzoek (Quickscan of haalbaarheidsverzoek) plus keuze partij (Greenspread of Hezelburcht) 

 

De gemeente stuurt uw verzoek door naar de gekozen partij en zij zullen contact met u opnemen voor het maken van een afspraak en de benodigde gegevens.

 

Heeft u vragen? Neem contact op via duurzaam@woerden.nl of met Benjamin Gerritsen, accountmanager Energietransitie via 06 5008 1808.