U bent hier

Vluchtelingen in Woerden

Veel mensen uit oorlogsgebieden zijn op de vlucht. Veel van hen zoeken hun toevlucht in West Europa.

Ook in Nederland kloppen vluchtelingen aan. Iedere gemeente is verantwoordelijk voor het huisvesten van vluchtelingen nadat zij een verblijfsstatus hebben gekregen. We noemen deze groep daarna statushouders. Het rijk stelt elk half jaar per gemeente het aantal te huisvesten statushouders vast. Gemeente Woerden heeft de ambitie om in 2016, 2017 en 2018 in totaal 400 statushouders te huisvesten. Op zo kort mogelijke termijn willen we passende huisvesting realiseren. Door het tijdelijk/versneld toevoegen van woonruimte wil de gemeente de druk op de sociale woningmarkt verminderen.

De Stadspoort

In de Stadspoort aan de Bleek 3a-e is een geschikte plek voor tijdelijke huisvesting van statushouders gevonden. Vanaf december 2016 wonen hier zo’n 50 statushouders. Iedere statushouder heeft beschikking over een eigen kleine kamer, een gemeenschappelijke huiskamer en keuken, gemeenschappelijke toiletten en douches. Een aantal bewoners van de Stadspoort heeft gezinshereniging aangevraagd. Als de gezinsleden een verblijfsstatus krijgen in Nederland, worden de gezinnen herenigd en in gemeente Woerden gehuisvest. Alleenstaande statushouders blijven op dit moment langer in de Stadspoort wonen. Zij worden geleidelijk ook verspreid over de gemeente gehuisvest. In 2021 zal naar verwachting de tijdelijke huisvestinglocatie worden opgeheven.

Locaties voor versnelde/tijdelijke woningbouw

Het college heeft onderzoek gedaan naar mogelijke locaties waar in 2017 versneld woningbouw kan plaatsvinden. De negen onderzochte locaties zijn: Snellerpoort, Jan Steenstraat en Van Kempensingel in Woerden, Kamerik NO I, Kamerik NO II, Mauritshof Harmelen, Buitenhof Harmelen, klusboerderijen Zegveld en locatie de Bleek1 in Woerden. Er zijn verschillende bewonersavonden georganiseerd om de mening van inwoners en omwonenden op te halen. De reacties van de inwoners zijn meegenomen in het advies dat het college aan de raad voorlegt. Het advies geeft aan dat de vier locaties als kansrijk zijn voor versnelling van (tijdelijke) woningbouw. Dit zijn: Snellerpoort, de locatie de Bleek 1, de Mauritshof in Harmelen en de Jan Steenstraat in Woerden. Op 30 maart 2017 verwacht de raad een besluit te nemen over deze locaties.

Geen AZC in Woerden

Door de grote instroom van vluchtelingen in 2015 en begin 2016 was er behoefte aan meer opvangplekken en AZC’s in Nederland. Ook gemeente Woerden werd benaderd om de mogelijkheden voor de vestiging van een AZC te onderzoeken. Het onderzoek is in maart 2016 opgestart. Nog voor de zomer van 2016 vonden een aantal bewonersavonden plaats om de mening van de inwoners te peilen. Tijdens de zomermaanden concludeerde het COA dat de instroom van vluchtelingen enorm was teruggelopen. Na de herberekening van het benodigde aantal opvangplekken in Nederland trok het COA het verzoek voor de realisatie van een AZC in Woerden in.