Wijzigingsplan Van Teylingenweg 198

Wijzigingsplan "Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld, wijzigingsplan Van Teylingenweg 198", verlening bijbehorende omgevingsvergunning OLO1868719

Op 2 juni 2020 hebben burgemeester en wethouders van Woerden het wijzigingsplan 'Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld, wijzigingsplan Van Teylingenweg 198' (planidentificatienummer NL.IMRO.0632.WPTeylingenweg198-bVA1) ongewijzigd vastgesteld. De omgevingsvergunning voor het project met OLO-nummer OLO1868719 is verleend op 15 juni 2020.

 

Plangebied en doel

Het plangebied betreft de gronden gelegen binnen en grenzend aan het agrarisch bouwvlak van het perceel Van Teylingenweg 198 in Woerden. Doel van het plan is de uitbreiding van een melkveestal. Hiervoor is een aanpassing van de verbeelding noodzakelijk.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het wijzigingsplan wordt ook de omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn liep van 18 juni t/m 29 juli 2020.

 

Beschikbare documenten

Wijzigingsplan
PDF iconBesluit wijzigingsplan
PDF iconVerbeelding
PDF iconToelichting en regels (inclusief bijlagen)

 

Omgevingsvergunning
PDF iconVergunning
PDF iconBouwtekening behorende bij de vergunning