Wijzigingsplan Rotonde Geerkade N212

wijzigingsplan

Op 28 november 2017 hebben burgemeester en wethouders van Woerden het wijzigingsplan "Wijzigingsplan Rotonde Geerkade N212" ongewijzigd vastgesteld.

De beroepstermijn liep van 7 december 2017 t/m 17 januari 2018.

Plangebied

Het plangebied ligt aan de provinciale weg N212, te wetende kruising waar de N212 en de N463 samenkomen (kruising Ir. Enschedeweg - Lange Meentweg). Het plan biedt ruimte voor de realisatie van een rotonde.

 

Beschikbare documenten vastgesteld wijzigingsplan:

PDF iconBesluit college van wethouders
PDF iconToelichting en regels
PDF iconVerbeelding (bijlage 1)
PDF iconBijlage II Ontwerptekening
PDF iconBijlage III Luchtkwaliteitonderzoek
PDF iconBijlage IV Stikstofonderzoek (AERIUS-berekening)
PDF iconBijlage V Oplegnotitie stikstofonderzoek
PDF iconBijlage VI Geluidonderzoek
PDF iconBijlage VII Bodemonderzoek
PDF iconBijlage VIII Ecologische quickscan
PDF iconBijlage IX Oplegnotitie soortenbescherming

PDF iconBijlage X Watertoets