Wijzigingsplan Oude Meije 18 en 22 met bijbehorende omgevingsvergunning

coordinatieregeling

Op 25 september 2018 hebben burgemeester en wethouders van Woerden het wijzigingsplan 'Oude Meije 18 en 22' ongewijzigd vastgesteld. De hieraan gerelateerde omgevingsvergunning met olo nummer OLO3386677 voor het project is verleend op 1 oktober 2018.

Plangebied en doel

Doel van het plan is het verwisselen van de eerste en tweede bedrijfswoning, zodat de woning Oude Meije 22 kan worden uitgebreid.

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het wijzigingsplan is ook de omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.

Beroepstermijn

De beroepstermijn liep van 4 oktober tot en met 14 november 2018.

Beschikbare bestanden

PDF iconbesluit wijzigingsplan

PDF iconwijzigingsplan
PDF iconbouwtekeningen
PDF iconverbeelding detailkaart 8 locatie vigerend bestemmingsplan
PDF iconverbeelding detailkaart 8a
PDF iconomgevingsvergunning
PDF iconontwerp besluit

PDF iconontwerp vergunning
PDF icontekeningen detail en 3d