Wijzigingsplan Milandweg 52

met gecoördineerde omgevingsvergunning en hogere waarde

Op 7 mei 2019 hebben burgemeester en wethouders van Woerden het wijzigingsplan 'Milandweg 52' ongewijzigd vastgesteld. De hieraan gerelateerde omgevingsvergunning met olo nummer OLO3785361 voor het project is verleend op 14 mei 2019. Daarnaast zijn in het kader van de Wet geluidhinder hogere waarden in het plangebied vastgesteld.


Plangebied en Doel

Doel van het plan is de herbouw van een woning en een brug op het perceel Milandweg 52 in Zegveld. De wijziging betreft het aanpassen van het aanduidingsvlak burgerwoning op de verbeelding van het bestemmingsplan.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn liep van 16 mei tot en met 26 juni 2019.

 

De stukken zijn hieronder te raadplegen.

 

Beschikbare documenten

Wijzigingsplan


PDF iconVerbeelding
PDF iconToelichting
PDF iconRegels
PDF iconBodemonderzoek
PDF iconAkoestisch onderzoek
PDF iconBesluit wijzigingsplan

 

Overige documenten


PDF iconOmgevingsvergunning
PDF iconAanvraag omgevingsvergunning
PDF iconAanvraag uitrit veranderen
PDF iconBouwtekening woning
PDF iconTekening brug
PDF iconBesluit hogere waarde Wet geluidhinder