Wijzigingsplan Mijzijde 97

Doel van het plan is de bouw van een nieuwe woning. Hiervoor wordt 1000 m2 oude agrarische bebouwing gesloopt.

Vaststelling ‘Wijzigingsplan Mijzijde 97’ met bijbehorende omgevingsvergunning

Op 17 april 2019 hebben burgemeester en wethouders van Woerden het wijzigingsplan ‘Mijzijde 97’ ongewijzigd vastgesteld. De hieraan gerelateerde omgevingsvergunning met olo nummer OLO3130717 voor het project is verleend op 24 april 2019.

 

Plangebied en doel

Doel van het plan is de bouw van een nieuwe woning. Hiervoor wordt 1000 m2 oude agrarische bebouwing gesloopt.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het wijzigingsplan is ook de omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn liep van 25 april tot en met 5 juni 2019.

 

Downloaden plan Mijzijde 97

PDF iconRegels wijzigingsplan

PDF iconToelichting wijzigingsplan vaststelling

PDF iconVerbeelding wijzigingsplan

PDF iconVaststellingsbesluit

Bijlage 1 PDF iconverslag welstand

Bijlage 2 PDF iconwatertoets

Bijlage 3 PDF iconecologie

Bijlage 4 PDF iconbodemonderzoek

Bijlage 5 PDF iconverkennend onderzoek asbest in fundatie

Bijlage 6 PDF iconverkennend bodem- en asbest onderzoek romneyloods

Bijlage 7 PDF iconaanvulling verkennende bodemonderzoeken

Bijlage 8 PDF iconpva verwijdering puinverharding wagenberging

Bijlage 9PDF icon sloopwerk

PDF iconOntwerp vergunning 

PDF iconInrichtingstekening

PDF iconPerspectieftekening voorzijde

PDF iconPerspectieftekening voorzijde en boerderij

PDF iconSituatietekening 

PDF iconTekening gevels en doorsneden

PDF icontek, woning achter- en linkerzijgevel + doorsneden do-03 dd 4 okt 2018.pdf

PDF icontek, woning achter- en linkerzijgevel + doorsneden do-03 dd 4 okt 2018.pdf

PDF icontek, woning achter- en linkerzijgevel + doorsneden do-03 dd 4 okt 2018.pdf