Wijzigingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld, wijzigingsplan Mijzijde 156

Coördinatieregeling Mijzijde 156

Vaststelling wijzigingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld, wijzigingsplan Mijzijde 156 en verlening omgevingsvergunning

Op 23 augustus 2016 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden het wijzigingsplan ‘Landelijk gebied Woerden, Kamerik Zegveld, wijzigingsplan Mijzijde 156’ ongewijzigd vastgesteld. De omgevingsvergunning is verleend op 29 augustus 2016.  


Plangebied en doel

Het plangebied beslaat het perceel Mijzijde 156 in Kamerik. Het plan maakt het mogelijk om de bestaande woning met bijgebouw te herbouwen. De woning wordt verplaatst t.o.v. de huidige woning. Hiervoor is het noodzakelijk dat het bestemmingsvlak ‘Wonen’ én het aanduidingsvlak ‘burgerwoning’ iets worden vergroot en verplaatst.  


Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedure gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast de aanvraag voor de wijziging van het bestemmingsplan wordt ook de aanvraag omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.
De Coördinatieverordening Woerden 2012 is van toepassing. Op basis hiervan ligt ter inzage:
1.    Het wijzigingsplan ‘Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld, wijzigingsplan Mijzijde 156‘;
2.    de hieraan gerelateerde omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met bijgebouw.


Beroepstermijn

De beroepstermijn liep van 8 september tot en met 19 oktober 2016.

 

Beschikbare documenten

Wijzigingsplan

Onderzoeken

Omgevingsvergunning