Wijzigingsplan Hoofdweg 112 Zegveld met gecoördineerde omgevingsvergunning

Wijzigingsplan voor de herbouw van de woning aan de Hoofdweg 112 te Zegveld.

Op 10 januari 2018 hebben burgemeester en wethouders van Woerden het wijzigingsplan ‘Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld, Wijzigingsplan Hoofdweg 112 Zegveld’ ongewijzigd vastgesteld. De hieraan gerelateerde omgevingsvergunning met olo nummer OLO3181033 voor het herbouwen van de woning met bijgebouw kan met toepassing van de coördinatieverordening Woerden 2012 worden verleend.

 

Plangebied en doel

Het plangebied beslaat het perceel Hoofdweg 112 in Zegveld. De woning wordt vergroot door middel van een uitbouw van 3 meter richting de Hoofdweg. De voorziene uitbouw ligt niet binnen het bouwvlak. Door het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid ex. artikel 32.7 sub a van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Woerden, Kamerik, Zegveld kan het bouwvlak met maximaal 10% worden vergroot. In combinatie met de algemene afwijkingsbevoegdheid ex. artikel 31 lid 1 onder d (overschrijding bouwvlak met maximaal 2 meter) kan het bouwplan vergund worden met een omgevingsvergunning met afwijkingsbesluit artikel 2.12 lid 1 sub a onder 1 Wabo.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedure gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast de aanvraag voor de wijziging van het bestemmingsplan wordt de aanvraag omgevingsvergunning (OLO3181033) gecoördineerd behandeld.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn liep van 18 januari tot en met 28 februari 2018.

 

Downloaden

PDF iconwijzigingsplan hoofdweg 112 zegveld

PDF iconwijzigingsplan hoofdweg 112 zegveld verbeelding

PDF iconPDF iconontwerp besluit omgevingsvergunning (olo3181033)

PDF icontekeningen omgevingsvergunning

PDF iconaanvraag omgevingsvergunning