Wijzigingsplan Geestdorp 21A Woerden

Wijzigingsplan Geestdorp 21A (NL.IMRO.0632.WPgeestdorp21a-wVA1)

Op 10 juli 2018 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden het wijzigingsplan 'Geestdorp 21A' vastgesteld. Het wijzigingsplan betreft het wijzigen van de bestemming van een schuur van ''Bedrijf'' naar ''Agrarisch- landschappelijke waarden''. Daarmee wordt het feitelijk gebruik van de schuur, te weten agrarisch opslag, weer juridisch planologisch verankerd. Er vinden ter plaatse geen bouwactiviteiten plaats.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn liep van 19 juli tot en met 29 augustus 2018.
Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

 

Beschikbare documenten

- PDF iconCollegebesluit vaststelling
- Wijzigingsplan bestaande uit:

PDF icontoelichting en regels

PDF iconverbeelding