Wijzigingsplan Dorpeldijk 10 Harmelen

Doel van het plan is de herbouw van een bedrijfswoning op het perceel Dorpeldijk 10 in Harmelen.

Vaststelling wijzigingsplan Dorpeldijk 10 Harmelen met gecoördineerde omgevingsvergunning

 

Op 8 oktober 2019 heeft het college van Woerden het wijzigingsplan Dorpeldijk 10 ongewijzigd vastgesteld met identificatienummer NL.IMRO.0632.WPDorpeldijk10-bVA1.

 

Plangebied en doel

Doel van het plan is de herbouw van een bedrijfswoning op het perceel Dorpeldijk 10 in Harmelen. De wijziging betreft het aanpassen van het aanduidingsvlak bedrijfswoning op de verbeelding van het bestemmingsplan.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het wijzigingsplan wordt ook de omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn liep van 17 oktober 2019 tot en met 27 november 2019.

 

Downloaden:

Vastgesteld wijzigingsplan:

PDF iconRegels

PDF iconToelichting

PDF iconVerbeelding

Bijlage 1PDF icon akoestisch onderzoek

Bijlage 2 PDF iconverkennend bodemonderzoek

Bijlage 3 PDF iconasbestinventarisatie

Bijlage 4 PDF iconflora en fauna

Bijlage 5 PDF iconvleermuizen

Bijlage 6 PDF icon aanmeldnotitie mer

 

Omgevingsvergunning:

-PDF iconVergunning