Wijzigingsplan ‘Milandweg 34’ met bijbehorende omgevingsvergunning

Doel van het plan is het vervangen van de bestaande woning Milandweg 34 door een nieuwe woning.

Op 30 oktober 2018 hebben burgemeester en wethouders van Woerden het wijzigingsplan ‘Milandweg 34’ ongewijzigd/gewijzigd vastgesteld. De hieraan gerelateerde omgevingsvergunning met olo nummer OLO3665599 voor het project is verleend op 1 november 2018.

 

Plangebied en doel

Doel van het plan is het vervangen van de bestaande woning Milandweg 34 door een nieuwe woning.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het wijzigingsplan is ook de omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn liep van 8 november tot en met 19 december 2018.

 

 

Omgevingsvergunning

PDF iconBouwtekening

PDF iconBesluit OLO3665599

 

Wijzigingsplan

PDF iconRegels
PDF iconVerbeelding wijzigingsplan
PDF iconToelichting wijzigingsplan
PDF iconBijlagen ontwerp wijzigingsplan
PDF iconBesluit