Werkzaamheden Oostdam

Vanaf september 2020 tot het voorjaar van 2022 vinden er werkzaamheden plaats aan de Oostdam:

  • Vervangen van een duiker (tunnel die twee watergangen met elkaar verbindt) onder de Oostdam
  • Versterken van de oever door het plaatsen van een stukje muur
  • Verleggen van ondergrondse kabels