Welstand

70% van de gemeente Woerden is welstandsvrij. De welstandscommissie toetst of uw bouwplan qua architectuur past bij de omgeving.

Welstandsnota

In de welstandsnota staat per gebied/wijk welke welstandseisen gelden als u gaat bouwen of verbouwen. In 2009 is het aantal welstandsvrije gebieden uitgebreid. Welke gebieden welstand plichtig zijn leest u in de welstandsnota. 

Welstandsgebieden

Woerden is voor 30% welstand plichtig. Onderstaande gebieden zijn welstand plichtig:

  • binnenstad Woerden
  • beschermd dorpsgezicht Kamerik
  • waardevolle bebouwingslinten buitengebied
  • A12 zone
  • nieuwe (her)ontwikkelingslocaties

Rijks-, en gemeentelijke monumenten worden altijd voorgelegd aan de welstandscommissie en monumentencommissie.