Voorontwerpbestemmingsplan Hof van Harmelen

Van donderdag 25 juni 2020 tot en met woensdag 22 juli 2020 kunt u reageren op het voorontwerpbestemmingsplan 'Hof van Harmelen' . Gedurende deze 4 weken kan iedereen schriftelijk of mondeling een reactie indienen tegen het voorontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan is gebaseerd op het stedenbouwkundig plan dat in 2017 is vastgesteld.

Plangebied en doel

Voor de locatie Hof van Harmelen zijn woningbouwplannen voorzien. Er worden maximaal 96 woningen ontwikkeld, verdeeld over 2 fasen. De locatie grenst aan de zuidzijde aan de Tuinderij, aan de oostzijde aan de bebouwing van de Schoollaan en de Ambachtsheerelaan. De west- en noordzijde worden begrensd door een watergang en in het noorden van het plangebied zijn twee bedrijven gevestigd. Voor deze nieuwe ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan nodig.

 

Stedenbouwkundig plan

In 2017 is het stedenbouwkundig plan door het college van Burgemeester en wethouders vastgesteld. De basis van dit plan wordt gevormd door 3 eilanden. Ieder eiland heeft groene randen met fietsstraten rondom. Binnen de bouwblokken is het parkeren geclusterd in parkeerhoven. In Hof van Harmelen komt een mix aan woningtypen: starterswoningen, seniorenwoningen, rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. 25% valt in de categorie 'goedkope koopwoning'. De wijk krijgt twee autotoegangen. Het zuidelijke eiland met maximaal 32 woningen wordt ontsloten via de route Schoollaan-Tuinderij. De noordelijke eilanden via de Ambachtsheerelaan. Er komen twee voetgangersbruggen naar de Meerkoet en één fiets/voetgangersbrug. Hiermee wordt de nieuwe wijk goed aangesloten op Harmelen-Noord.
Bij de woningen van de Meerkoet wordt de bestaande watergang flink vergroot. In verband met de door de bewoners van de Meerkoet gewenste afscherming zal er een combinatie van eilanden, bosplantsoen op de oevers aan de zijde van Hof van Harmelen en oevervegetatie met fruitbomen worden gerealiseerd.

 

Inzien

Het voorontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van 25 juni tot en met 22 juli 2020 ter inzage. Gedurende deze 4 weken kan iedereen schriftelijk of mondeling een reactie indienen. U kunt het bestemmingsplan vinden op deze pagina downloaden (let op downloads toevoegen) en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0632. hofvanharmelen-bvo1. Ook kunt u de stukken op werkdagen inzien in de hal van het gemeentehuis. Vanwege het coronavirus adviseren wij u alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. Wilt u de stukken op papier inzien, dan kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene telefoonnummer 14 0348.

 

Reacties

Gedurende de bovengenoemde periode van terinzagelegging kan iedereen een reactie op het voorontwerpbestemmingsplan per post indienen bij het college van Burgemeester
en wethouders van Woerden, p.a. Team Ruimtelijk Beleid en Projecten, Postbus 45, 3440 AA Woerden o.v.v. reactie 'Hof van Harmelen'.
De reactie kan ook worden ingediend per e-mail. Het mailadres is gemeentehuis@woerden.nl. Vermeld in de mail duidelijk dat het een reactie op het voorontwerpbestemmingsplan Hof van Harmelen betreft en dat de mail is gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Woerden, team Ruimtelijk Beleid en Projecten (de heer R. Beumers).
Voor het indienen van een mondelinge reacties kunt u op werkdagen telefonisch een terugbelafspraak maken via het algemene telefoonnummer 140348.
Dit nummer kunt u ook gebruiken indien u wilt worden teruggebeld over nadere informatie en/of vragen.

 

Informatiebijeenkomst

Op 7 juli is er van 17.00 tot 22.00 uur een inloopavond in Het Trefpunt, adres Iepenlaan 2 in Harmelen. Let op: vanwege de coronamaatregelen is deze inloopavond alléén op afspraak! In een tijdvak van 20 minuten kunt u dan het voorontwerp bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan bekijken, hier vragen over stellen en een reactie geven.
Voor aanmelding stuurt u een e-mail naar hofvanharmelen@woerden.nl. U kunt daarbij aangeven welk tijdstip uw voorkeur heeft. U ontvangt dan van ons een bevestiging met het tijdstip waarop u bent ingedeeld. Mocht het u niet lukken de afspraak in te plannen, dan kunt u ook bellen via ons algemene telefoonnummer 14 0348. Kom alleen als u geen gezondheidsklachten heeft!

 

Geen verkoopinformatie

Er is géén verkoopinformatie beschikbaar over de toekomstige woningen. Wie interesse heeft in een woning, kan kijken op www.bunnik-projekten.nl en www.tetteroo.nl

 

Planning

De planning van het project ziet er op dit moment als volgt uit:

Voorontwerpbestemmingsplan

 

Reactietermijn (4 weken)

25 juni tot en met 22 juli 2020

Verwerking reacties

Augustus 2020

Besluit college B&W ontwerp bestemmingsplan

Augustus 2020

Inspraak ontwerp bestemmingsplan (6 weken)

September – oktober 2020

Zienswijzenrapportage

November 2020

Vaststelling door college B&W

November 2020

Vaststelling door gemeenteraad

December 2020

Beroepstermijn (6 weken)

Januari 2021

 

Bijlagen

PDF iconVerbeelding
PDF iconRegels
PDF iconToelichting
PDF iconBijlage bij de regels
PDF iconBijlagen bij de toelichting
PDF iconMeest gestelde vragen
PDF iconLigging plangebied
PDF iconConcept inrichtingsplan
PDF iconStedenbouwkundig plan