Voorontwerp bestemmingsplannen Mijzijde 88A Kamerik en Mijzijde 76A en Overstek 1 Kamerik

voorontwerp bestemmingsplannen

Met ingang van 5 december 2019 ligt gedurende zes weken voor een ieder ter inzage:

- het voorontwerp bestemmingsplan 'Mijzijde 88A Kamerik' (voormalige locatie Eben Haëzerschool)
- het voorontwerp bestemmingsplan 'Mijzijde 76A en Overstek 1 Kamerik' (voormalige locatie de Wijde Blik)

 

Plangebied en doel

Op de plek van de voormalige Eben Haëzerschool aan de Mijzijde 88A en aan de Wijde Blik locaties aan de Mijzijde 76A en Overstek 1 wordt woningbouw mogelijk gemaakt. Om dit te kunnen realiseren, zijn nieuwe bestemmingsplannen nodig.
Voor de Eben Haëzer locatie is de mogelijkheid opgenomen om minimaal 4 en maximaal 6 woningen te realiseren. Voor de Wijde Blik locatie Mijzijde 76A is de mogelijkheid opgenomen om minimaal 15 en maximaal 24 woningen te realiseren. Voor de Wijde Blik locatie Overstek 1 is de mogelijkheid opgenomen om minimaal 24 en maximaal 40 woningen te realiseren.

 

Inzien

De voorontwerp bestemmingsplannen liggen ter inzage van 5 december 2019 t/m 15 januari 2020.
De plannen en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens deze periode in de hal van het Gemeentehuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien.

U kunt de stukken tevens vinden onderaan deze pagina (in pdf-formaat).

 

Reactie indienen

U kunt in de genoemde periode een schriftelijke reactie indienen onder vermelding van 'Reactie voorontwerp bestemmingsplan 'Mijzijde 88A' en/of 'Reactie voorontwerp bestemmingsplan 'Mijzijde 76A en Overstek 1' bij:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woerden
t.a.v. team Ruimtelijke Plannen
Postbus 45
3440 AA Woerden

Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met mevrouw E. ten Westenend via telefoonnummer 14 0348.

 

Beschikbare documenten

Voorontwerp bestemmingsplan Mijzijde 88A Kamerik
- PDF icontoelichting
- PDF iconregels
- PDF iconverbeelding
- bijlagen bestemmingsplan:
o PDF iconBijlage 1 – Geluidonderzoek
o PDF iconBijlage 2 – Bodemonderzoek Mijzijde 88A
o PDF iconBijlage 3 – Samenvatting watertoets
o PDF iconBijlage 4 – Ecologisch onderzoek 3 scholenlocaties
o PDF iconBijlage 5 – Ontheffing Wet natuurbescherming
o PDF iconBijlage 6 – Notitie vormvrije MER-beoordeling Mijzijde 88A
o PDF iconBijlage 7 – Notitie stikstofdepositieberekening
o PDF iconBijlage regels – staat van bedrijfsactiviteiten bij woningen

 

Voorontwerp bestemmingsplan Mijzijde 76A en Overstek 1 Kamerik
- PDF icontoelichting
- PDF iconregels
- PDF iconverbeelding
- bijlagen bestemmingsplan:
o PDF iconBijlage 1 – Geluidonderzoek
o PDF iconBijlage 2 – Bodemonderzoek Mijzijde 76A
o PDF iconBijlage 3 – Bodemonderzoek Overstek 1
o PDF iconBijlage 4 – Samenvatting watertoets
o PDF iconBijlage 5 – Ecologisch onderzoek 3 scholenlocaties
o PDF iconBijlage 6 – Ontheffing Wet natuurbescherming
o PDF iconBijlage 7 – Notitie vormvrije MER-beoordeling Mijzijde 76A en Overstek 1
o PDF iconBijlage 8 – Notitie stikstofdepositieberekening
o PDF iconBijlage regels – staat van bedrijfsactiviteiten bij woningen