Visie ontwikkeling stationsgebied

Op dit moment wordt er gewerkt aan een toekomstvisie voor het stationsgebied. Dat is een visie die beschrijft hoe het stationsgebied er in de toekomst uit gaat zien. Er vinden andere ontwikkelingen plaats in de omgeving van station Woerden. Dat biedt de kans om de stationsomgeving in zijn geheel te verbeteren voor de komende tientallen jaren.