Vergunning/melding activiteiten

Overzicht

Staat wat u wilt regelen er niet tussen of weet u niet of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen, neem dan contact op met de gemeente. U kunt ook een e-mail sturen naar omgevingsloket@woerden.nlĀ 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Algemene Plaatselijke Verordening

Drank- en Horecawet

Overige bijzondere wetten