U bent hier

Bodemdaling

De gemeente Woerden ligt in een veenweidegebied. Een veenweidegebied is extra gevoelig voor bodemdaling. Door bodemdaling ontstaan weer problemen zoals verzakking van woningen en rioleringen en wateroverlast. In het Platform Slappe Bodem werkt de gemeente samen met andere gemeenten aan een langetermijnstrategie. Zie Platform Slappe Bodem