U bent hier

Veiligheid

Wijk- en dorpsplatforms

Wijk- en dorpsplatforms zijn opgericht om de leefbaarheid in de wijken en de communicatie tussen gemeente en bewoners te verbeteren.
Lees meer

Risico's drugsgebruik

Het gebruik van drugs brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid. Ook kan het maatschappelijke consequenties hebben.
Lees meer

Als de sirene gaat

Bij een crisis of calamiteit houdt de gemeente u op de hoogte van de actuele stand van zaken via deze website.
Lees meer

Huiselijk geweld

Om huiselijk geweld tegen te gaan is in Woerden een huisverbod van kracht. In die periode is contact met partner of kinderen niet toegestaan.
Lees meer

WhatsApp buurtpreventie

Samen zorgen we voor een veilige woon- en leefomgeving. Zo worden er Whatsapp-groepen opgericht.
Lees meer

Burgernet

Met Burgernet werken inwoners, gemeente en politie via een telefonisch netwerk samen om de woon- en werkomgeving veiliger te maken.
Lees meer

Discriminatie en ongelijke behandeling

Ongelijke behandeling op basis van geslacht, leeftijd of levensovertuiging, seksuele geaardheid en lichamelijk of geestelijke beperking.
Lees meer

Olie- en gasboringen Papekopveld

Vermillion Energy wil olie en gas boren in het Papekopveld. Het olie en gasveld ligt deels onder Woerden en op 2 kilometer diepte.
Lees meer

Politie en wijkagenten

Bij overlast is de wijkagent uw eerste aanspreekpunt. Wilt u melding doen van criminaliteit? Neem dan contact op met de politie.
Lees meer

Veiligheidsregio Utrecht

De brandweer binnen onze gemeente maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
Lees meer

Buurtbemiddeling

Soms zorgt overlast van buren voor minder woonplezier. Komt u er samen met uw buren niet uit? Dan kunt u hulp krijgen van buurtbemiddeling.
Lees meer

Chloortransport

Incidenteel vindt chloortransport plaats door de gemeente. Voor een veilig verloop worden strikte voorwaarden gesteld aan het transport.
Lees meer