Vaststelling paraplubestemmingsplan Parkeernormen

vaststelling

De gemeenteraad van Woerden heeft op 24 mei 2017 het paraplubestemmingsplan parkeernormen vastgesteld (identificatienummer NL.IMRO.0632.bpparkeernormen–bVA1). Het paraplubestemmingsplan is nodig als juridisch instrument om aan de parkeernormen te kunnen blijven toetsen, omdat de stedenbouwkundige voorschriften in de bouwverordening als toetsingskader in 2018 komen te vervallen. Met het paraplubestemmingsplan worden alle bestemmingsplan in de gemeente aangevuld met een regel die verwijst naar de geldende parkeernormen. De reeds bestaande parkeernormen zelf worden niet gewijzigd. Andere zaken met betrekking tot parkeren worden niet meegenomen.


De beroepstermijn liep van 15 juni tot en met 26 juli 2017. Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u inzien bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak). Ook kunt u de stukken vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl en onderaan deze pagina.

 

Beschikbare bestanden