Vaststelling bestemmingsplan Mijzijde 76A en Overstek 1 Kamerik

Op 16 december 2020 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan ‘Mijzijde 76A en Overstek 1 Kamerik’ gewijzigd vastgesteld (planidentificatie NL.IMRO.0632.bpMijz76AOverst1Ka-bVA1).

Plangebied en doel

Het nieuwe scholencluster aan de Overstek in Kamerik is in 2019 in gebruik genomen. De
voormalige gebouwen en locaties van de scholen die in het scholencluster aan de Overstek in Kamerik samen zijn gegaan, zijn vrij voor herontwikkeling. Het gaat om de twee vrijkomende locaties van de basisschool 'De Wijde Blik' aan de Mijzijde 76A en Overstek 1 in Kamerik en om de vrijkomende locatie van de 'Eben-Haëzerschool' aan de Mijzijde 88A in Kamerik.

Op de plek van de voormalige Eben Haëzerschool en van de twee locaties van de basisschool 'De Wijde Blik' in Kamerik wordt woningbouw mogelijk gemaakt. Hiervoor zijn nieuwe bestemmingsplannen nodig.
De herontwikkeling van de vrijkomende locaties van de basisschool 'De Wijde Blik' aan de Mijzijde 76A en aan Overstek 1 wordt in één bestemmingsplan geregeld. Voor de herontwikkeling van de
locatie van 'Eben Haëzerschool' aan de Mijzijde 88A wordt een afzonderlijk bestemmingsplan opgesteld.

Voor de Wijde Blik locatie Mijzijde 76A is de mogelijkheid opgenomen om minimaal 15 en maximaal 24 woningen te realiseren. Voor de Wijde Blik locatie Overstek 1 is de mogelijkheid opgenomen om minimaal 24 en maximaal 40 woningen te realiseren.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn liep van donderdag 28 januari tot en met woensdag 10 maart 2021.

 

Beschikbare bestanden

PDF iconVerbeelding

PDF iconRegels

PDF iconToelichting

Bijlagen bij toelichting:

PDF iconBijlage 1 – Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
PDF iconBijlage 2 – Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van: Mijzijde 76A te Kamerik
PDF iconBijlage 3 – Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van: Overstek 1 te Kamerik
PDF iconBijlage 4 – Samenvatting Digitale Watertoets
PDF iconBijlage 5 – Nader ecologisch onderzoek incl. quickscan Wet natuurbescherming
PDF iconBijlage 6 – Provincie Utrecht, Ontheffing Wet natuurbescherming
PDF iconBijlage 7 – Notitie vormvrij-mer beoordeling
PDF iconBijlage 8 – Notitie stikstofdepositieberekening
PDF iconBijlage 9 - Archeologisch onderzoek
PDF iconBijlage 10 - Nota van beantwoording Inspraak- en Vooroverlegreacties
PDF iconBijlage 11 - Nota van beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan 'Mijzijde 76A en Overstek 1 Kamerik'.

Bijlage regels:

PDF iconStaat van bedrijfsactiviteiten bij woningen