Vastgesteld bestemmingsplan Schilderskwartier

Op 18 februari 2010 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan Schilderskwartier gewijzigd vastgesteld.

Beroepstermijn

De beroepstermijn liep van vrijdag 23 april tot en met donderdag 3 juni 2010.

Inwerkingtreding

Tijdens de beroeptermijn is er geen beroep ingesteld. Het bestemmingsplan is daarom op 4 juni 2010 inwerking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitaal raadplegen

Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
De bronbestanden kunt u raadplegen via de beschikbaarstellocatie.
De PDF-bestanden treft u hieronder aan.

Bijlage