Van energie besparen naar aardgasvrij

Iedereen wil warm wonen en werken. De gemeente maakt daarom een Warmtevisie. Dit is een plan om in heel de gemeente energie te besparen en duurzaam te verwarmen.

De effecten van klimaatverandering zijn steeds meer te zien. Ook in gemeente Woerden. Denk aan extreme hitte en wateroverlast. Om klimaatverandering tegen te gaan, zet gemeente Woerden stappen om energie te besparen en zoeken we naar alternatieven voor aardgas, om onze huizen en gebouwen duurzaam te verwarmen. Zo dragen we bij aan de lokale, regionale en landelijke klimaatopgave. Dit is besloten omdat de winning in Groningen wordt afgebouwd én omdat er bij het gebruik van aardgas CO2 vrijkomt. In gemeente Woerden willen we ook laten zien dat olie- en gaswinning onder Woerden niet nodig is, omdat er alternatieven zijn.

 

Om overal duurzaam te verwarmen, is tijd nodig. Onze huizen en gebouwen moeten er klaar voor worden gemaakt. En voor een deel van de huizen worden nog oplossingen ontwikkeld. Sommige mensen kan het niet snel genoeg gaan, zij zijn al aan de slag. Het kan ook zo zijn dat u zich zorgen maakt, bijvoorbeeld over de kosten. En of het allemaal wel kan. Dit is begrijpelijk. Het hoeft niet allemaal tegelijk. Om stap voor stap aan de slag te gaan, is er in het Klimaatakkoord afgesproken dat iedere gemeente een ‘transitievisie warmte’ opstelt. In gemeente Woerden noemen we dit de Warmtevisie Woerden.

 

Eind 2021 heeft de gemeenteraad deze Warmtevisie Woerden vastgesteld. Dat betekent dat de gemeente vanaf 2022 samen met u aan de slag gaat met de uitvoering van dit plan. We vinden het belangrijk dat we dáár beginnen waar logische kansen liggen om energie te besparen en aardgasvrij te wonen en werken. Daarom gaan we in de gemeente Woerden niet per wijk van het gas af. We hebben twee speerpunten. We gaan stap voor stap isoleren en besparen en we ondersteunen initiatieven om samen aan de slag te gaan.