Uitwerkingsplan Kamerik Noord-Oost 2 – Knotwilgenlaan Zuid-Oost

Op 7 april 2020 heeft het college van Woerden het uitwerkingsplan "Kamerik Noord-Oost 2 – Knotwilgenlaan Zuid-Oost" gewijzigd vastgesteld (planidentificatie NL.IMRO.0632.upknotwilgenlaanzo-va1).

Plangebied en doel

Op de gronden ten zuidoosten van de Knotwilgenlaan in Kamerik wordt woningbouw mogelijk gemaakt. De wens is om tien levensloopbestendige woningen te realiseren in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Ten noordoosten hiervan worden twee kavels in particulier opdrachtgeverschap uitgegeven.
Om dit te kunnen realiseren, wordt toepassing gegeven aan de uitwerkingsverplichting van de huidige uit te werken woonbestemming.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn liep van 23 april t/m 3 juni 2020.

 

Beschikbare bestanden

PDF iconVastgesteld uitwerkingsplan (toelichting, regels, verbeelding en bijlagen)

PDF iconStaat van wijzigingen