Toegankelijkheid

De gemeente Woerden zet met haar website maximaal in op toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid, ook voor ouderen en mensen met een functiebeperking.