Schoollocatie Kamerik: vaststelling bestemmingsplan en verlenen bijbehorende omgevingsvergunning

vaststelling

Op 20 december 2017 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan 'Schoollocatie Kamerik' vastgesteld. De omgevingsvergunning is verleend op 11 januari 2018.

Plangebied en doel

In Kamerik komt een nieuw schoolgebouw. Dit gebouw zal onderdak bieden aan de basisscholen De Wijde Blik en Eben-Haëzer. Beide scholen zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Het nieuwe pand komt aan de Overstek, naast De Schulenburch op één van de voetbalvelden. Om het nieuwe schoolgebouw mogelijk te maken, is er een nieuw bestemmingsplan nodig.

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedure gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten worden tegelijk behandeld. Naast het bestemmingsplan wordt ook de aanvraag omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.

De Coördinatieverordening Woerden 2012 is van toepassing. Op basis hiervan ligt ter inzage:
1. het bestemmingsplan 'Schoollocatie Kamerik' (planidentificatie NL.IMRO.0632.BPschoollockamerik-bVA1).
2. de hieraan gerelateerde omgevingsvergunning (OLO3041259) voor de bouw van het schoolgebouw.

Beroepstermijn

De beroepstermijn liep van 18 januari tot en met 28 februari 2018.

Beschikbare documenten

Bestemmingsplan

PDF iconraadsbesluit

PDF icontoelichting, regels en verbeelding

PDF iconbijlagen

 

Omgevingsvergunning

PDF iconaanvraag, publiceerbare deel

PDF iconomgevingsvergunning scholencluster kamerik olo3041259

PDF iconbouwkundig documentenlijst a3

PDF iconbouwkundig tekeningen a1

PDF iconbouwkundig bouwbesluitgegevens a3

PDF iconbouwkundig details a3

PDF iconinstallaties documentenlijst a4

PDF iconinstall-rapport, armaturenboekje

PDF iconinstall-rapport, info luchtbehandelingskasten

PDF iconinstallaties e tekeningen a1

PDF iconinstallaties w tekeningen a1

PDF iconrapport, epg kamerik

PDF icontek, buitenterrein

PDF iconrapport, verkennend bodemonderzoek

PDF iconrapport, checklijst veilig onderhoud

PDF icontekeningen impressies