Leerplicht

Als uw kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Vanaf 5 jaar moet het naar school. Dan begint de leerplicht. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna moeten ze, tot ze 18 zijn, onderwijs blijven volgen omdat ze kwalificatieplichtig zijn.

tablist