Pastorielaantje in Kanis

Toepassing Coördinatieverordening vaststelling

Pastorielaantje in Kanis: Bekendmaking toepassing Coördinatieverordening vaststelling bestemmingsplan en verlenen bijbehorende omgevingsvergunning

Op 2 november 2017 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan 'Pastorielaantje in Kanis' vastgesteld. De omgevingsvergunning is verleend op 7 november 2017.

 

Plangebied en doel


Doel van het project is om op de locatie van het voormalige verzorgingstehuis woningbouw te ontwikkelen. Het plan betreft 8 vrijstaande woningen (geschakeld), 4 rijtjeswoningen en een vrije kavel.

 

Coördinatie


Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het bestemmingsplan wordt ook de aanvraag omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.

De Coördinatieverordening Woerden 2012 is van toepassing. Op basis hiervan ligt ter inzage:
1. het bestemmingsplan 'Pastorielaantje in Kanis' (planidentificatie NL.IMRO.0632.pastorielaantje-bVA1);
2. de hieraan gerelateerde omgevingsvergunning (OLO2859755) voor het bouwen van 13 woningen.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn liep van 9 november tot en met 20 december 2017.

 

Beschikbare bestanden

Bestemmingsplan

PDF icontoelichting bestemmingsplan
PDF iconregels bestemmingsplan
PDF iconverbeelding bestemmingsplan
PDF iconraadsbesluit

Omgevingsvergunning

PDF iconpubliceerbare aanvraag

PDF iconsituatie

PDF iconvrijstaande woning overzichtstekening optioneel erker

PDF iconvrijstaande woning doorsnede

PDF iconvrijstaande woning overzichtstekening optioneel frans balkon

PDF icon4 geschakelde woningen, plattegronden

PDF icon4 geschakelde woningen doorsnede

PDF icon4 geschakelde woningen gevel optie

PDF icon4 geschakelde woningen berging

PDF icon4 geschakelde woningen plattegrond optie

PDF iconverslag vooroverleg welstand