Participatieraad

De Participatieraad geeft de gemeente onafhankelijk advies over:

  • zorg en hulp
  • werk en inkomen
  • wonen
  • jeugdhulp
  • voorzieningen voor mensen met een beperking

Als u als inwoner wilt meedenken met de Participatieraad neem dan contact op via Participatieraad Woerden