Partiële herziening bestemmingsplan Breeveld

Verlaging van de bedrijfscategorie van 3.2 naar 3.1.

Ontwerp bestemmingsplan partiële herziening Bedrijventerrein Breeveld

BluePrint Automation wenst te faciliteren dat de aangrenzende gronden ten westen van haar bedrijfslocatie ontwikkeld kunnen worden tot woningbouw. Om de ontwikkeling van het Den Oudsten-terrein tot woningbouw mogelijk te kunnen maken en ter plaatse een goed woon- en leefklimaat voor de toekomstige bewoners te waarborgen is noodzakelijk de bedrijfscategorie van de gronden met een bedrijfsbestemming die onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Breeveld aan te passen van bedrijfscategorie 3.2 naar 3.1. Voor het ontwerp bestemmingsplan Den Oudsten is een aparte publicatie opgesteld.

 

Ontwerp bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp bestemmings­plan ‘partiële herziening Bedrijventerrein Breeveld’ met identificatienummer NL.IMRO.0632.1bedrterrbreeveld-bOW1  gedurende zes weken ter inzage ligt van 17 augustus tot en met 27 september 2018.

 

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de ontvangstruimte van het Stadhuis inzien. Vanwege de renovatie van het stadhuis is het tijdelijk bezoekadres De Bleek 10. Onder dit bericht kunt u de stukken downloaden. Naast het stadhuis en onze website kunt u het plan vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Schriftelijke zienswijzen kunt u, onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp partiele herziening Bedrijventerrein Breeveld’, indienen bij:

 

Gemeenteraad Woerden

t.a.v. team Ruimtelijke plannen

Postbus 45

3440 AA Woerden

 

Mondelinge zienswijzen

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken mevrouw Van Galen via telefoonnummer 14 0348. Voor vragen of meer informatie kunt u ook bij haar terecht.

 

Bestanden behorende bij het ontwerp plan:

PDF iconOntwerp regels partiële herziening Breeveld

PDF iconOntwerp verbeelding partiële herziening Breeveld

PDF iconOntwerp toelichting partiële herziening Breeveld

PDF iconBijlage akoestisch onderzoek