Parkeerbeleid

Een nieuw parkeerbeleid voor de binnenstad en omliggende wijken moet Woerden leefbaar, veilig en bereikbaar houden. Samen met inwoners, ondernemers en andere organisaties wordt gewerkt aan een advies voor het nieuwe parkeerbeleid.