Ontwerpwijzigingsplan Meije 181 Zegveld

Ontwerp wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders van Woerden maken conform het bepaalde in artikel 3.9a en artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpwijzigingsplan "Meije 181 Zegveld" voor belanghebbenden ter inzage ligt van 14 januari 2021 tot en met 24 februari 2021.

 

Plangebied en doel

Het plangebied ligt aan de Meije 181 Zegveld. Het plan maakt slopen van het bedrijf en de bouw van een extra woning mogelijk met behoud en versterking van de bestaande ruimtelijke kwaliteit.

 

Inzien

Het ontwerpwijzigingsplan inclusief bijlagen kunnen worden ingezien onderaan deze pagina en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0632.WPMeije181-wOW1.
Vanwege het coronavirus verzoeken wij u alleen naar het gemeentehuis te komen als dit noodzakelijk is. Wilt u de stukken op papier inzien? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene telefoonnummer 140348.

 

Zienswijzen wijzigingsplan

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een belanghebbenden schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen.
Schriftelijke zienswijzen kunt u per post indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden, p.a. team Ruimtelijke Plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden. De zienswijze dient te worden voorzien van een handtekening. U kunt geen zienswijze indienen via e-mail.
Wel kunt u digitaal een zienswijze indienen via www.woerden.nl (met DigiD).
Zet in ieder geval in uw reactie:
• de naam en adres van indiener,
• de datum van indiening,
• de reden waarom u reageert en
• het plan waarop de reactie betrekking heeft.

 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met M. Oosters via het algemene telefoonnummer 140348.

 

Beschikbare documenten

PDF iconregels ontwerpwijzigingsplan

PDF icontoelichting ontwerpwijzigingsplan

PDF iconverbeelding ontwerpwijzigingsplan

PDF iconbijlage 1 regels

PDF iconbijlage 1 toelichting

PDF iconbijlage 2 toelichting

PDF iconbijlage 3 toelichting

PDF iconbijlage 4 toelichting

PDF iconbijlage 5 toelichting

PDF iconbijlage 6 toelichting

PDF iconbijlage 7 toelichting

PDF iconbijlage 8 toelichting

PDF iconbijlage 9 toelichting

PDF iconbijlage 10 toelichting