Ontwerp bestemmingsplan Van Teylingenweg 100

in Kamerik, beeldkwaliteitsplan en m.e.r, - beoordelingsbesluit

 

Van 25 april tot en met 5 juni 2019 ligt voor iedereen ter inzage:
• m.e.r-beoordelingsbesluit;
• het ontwerp bestemmings¬plan 'Van Teylingenweg 100 in Kamerik' met identificatienummer NL.IMRO.0632.BPvTeylingenweg100-bOW1;
• beeldkwaliteitsplan Van Teylingenweg 100

 

Plangebied en doel

Het plangebied beslaat het perceel Van Teylingenweg 100 in Kamerik. Het bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van drie extra woningen, naast de bestaande karakteristieke boerderijwoning. Hiervoor is een nieuwe bestemming nodig. De te wijzigen bestemming is "Agrarisch – Landschappelijke waarden.

 

Inzien

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de ontvangstruimte van het Gemeentehuis inzien, bezoekadres De Bleek 14 in Woerden. Onder aan de pagina zijn de stukken in te zien of te downloaden. Het ontwerp bestemmingsplan is ook te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl

 

Zienswijze

Schriftelijke zienswijzen onder vermelding van Bestemmingsplan Van Teylingenweg 100 en of Beeldkwaliteitsplan Van Teylingenweg 100 kunt u indien bij: Gemeenteraad van Woerden, p.a. team Ruimtelijke plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met de heer Lacroix via telefoonnummer 14 0348. Voor vragen of meer informatie kunt u ook bij hem terecht.

 

Beschikbare documenten ontwerp bestemmingsplan:

PDF iconOntwerp raadsbesluit
PDF iconmandaatbesluit
PDF iconRegels + Toelichting
• Bijlage 1 van de regels: PDF iconStaat van bedrijfsactiviteiten
• Bijlage 2 van de regels: PDF iconInrichtingsplan en beeldkwaliteitsplan
• Bijlage 1 Toelichting PDF iconArcheologisch onderzoek
• Bijlage 2 Toelichting PDF iconAkoestisch onderzoek
• Bijlage 3 Toelichting PDF iconVerkennend en nader bodemonderzoek
• Bijlage 4 Toelichting PDF iconAanvullend nader bodemonderzoek
• Bijlage 5 Toelichting PDF iconSaneringsplan
• Bijlage 6 Toelichting PDF iconOriënterend onderzoek flora en fauna
PDF iconVerbeelding

 

Overige documenten

PDF iconVerzoek besluit aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling
PDF iconBesluit aanmeldnotitie
• PDF iconBeeldkwaliteitsplan (tevens bijlage 2 van de regels van het bestemmingsplan )