Ontwerp bestemmingsplan Tiendweg 3

ontwerp bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan 'Tiendweg 3' met identificatienummer NL.IMRO.0632.BPTiendweg3-bOW1 ter inzage ligt van 31 mei tot en met 11 juli 2018.

 

Plangebied en doel

Het bestemmingsplan maakt de bouw van een woning mogelijk tussen de bestaande woningen Tiendweg 1 en 5.

 

Inzien

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u vinden op www.woerden.nl > bouwen en verbouwen bestemmingsplannen > bestemmingsplannen in voorbereiding.
Tevens kunt u de stukken inzien in het stadhuis.

U kunt de stukken vinden onderaan deze pagina. Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl:

Klik http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=... om de interactieve kaart te bekijken en op http://www.woerden.nl/geo/ro-online/plannen/NL.IMRO.0632.BPTiendweg3-/NL... om de digitale bestanden te downloaden.

 

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen bij de Gemeenteraad van Woerden, p.a. team Ruimtelijke plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 0348-428642, informeren naar de heer Lindeman) een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van ter inzage legging. U kunt geen zienswijze indienen via e-mail.

 

Beschikbare bestanden

PDF icontoelichting

PDF iconregels

PDF iconverbeelding

PDF iconakoestisch onderzoek

PDF iconbeeldkwaliteitsplan

PDF iconontwerp raadsbesluit