Ontwerp bestemmingsplan Lindehoeve (Hoofdweg 80)

Hoofdweg 80 Zegveld.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp bestemmings­plan ‘Lindehoeve’ met identificatienummer NL.IMRO.0632.bplindehoeve-bow1 ter inzage ligt van 14 maart tot en met 24 april 2019. Daarbij ligt ook het ontwerpbesluit voor de hogere geluidswaarde ter inzage.

 

Plangebied en doel

Het bestemmingsplan maakt de bouw van vier vrijstaande woningen ter vervanging van de boerderij op het perceel Hoofdweg 80 in Zegveld.

 

Inzien

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de hal van het Stadhuis (De Bleek 10). U kunt de stukken vinden onderaan deze pagina. Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl:

 

Klik https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0632.lindehoeve-bOW1 om de interactieve kaart te bekijken en op http://www.woerden.nl/geo/ro-online/plannen/NL.IMRO.0632.bplindehoeve-/NL.IMRO.0632.lindehoeve-bOW1/ om de digitale bestanden te downloaden.

 

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden, p.a. team ruimtelijke plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden. U kunt geen zienswijze indienen via e-mail. Wel kunt u digitaal een zienswijze indienen via onze website (met DigiD).

 

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 0348-428642, informeren naar de heer Lindeman) een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van ter inzage legging. U kunt geen zienswijze indienen via e-mail.

 

Besluit hogere waarden

Ten behoeve van het plan is het voornemen om hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vast te stellen. Daarom ligt ook het ontwerpbesluit ter inzage in het stadhuis en op de gemeentelijke site. U kunt zienswijzen over het ontwerp indienen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. team Ruimtelijke plannen.