Ontwerp bestemmingsplan Barwoutswaarder achter 97

Van 19 maart tot en met 29 april 2020 ligt voor iedereen ter inzage:

  • Het ontwerp bestemmingsplan 'Barwoutswaarder achter 97" met het planidentificatienummer NL.IMRO.0632.Barwoutswaarder97-bOW1

Plangebied en doel

Het plangebied betreft de gronden aan de achterzijde van het perceel Barwoutswaarder 97 in Woerden. Doel van het plan is om voldoende ruimte te bieden voor het oplossen van het bestaande tekort op het perceel Barwoutswaarder 97 aan ruimte voor parkeren, laden en lossen, opslag van (niet gestapelde) containers en de daarbij behorende landschappelijke inpassing. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan nodig. De te wijzigen bestemming is "Agrarisch – Landschappelijke waarden".

 

Inzien

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn inzien onderaan deze pagina (pdf bestanden). U kunt de stukken ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0632.Barwoutswaarder97-bOW1. Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. Wilt u de stukken op papier inzien, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de heer Lacroix via telefoonnummer 0348-428889.

 

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen onder vermelding van Barwoutswaarder achter 97 kunt u indienen bij: Gemeenteraad Woerden, p.a. team Ruimtelijke plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met de heer Lacroix via telefoonnummer 0348-428889. Voor vragen of meer informatie kunt u ook bij hem terecht.

 

Beschikbare documenten ontwerp bestemmingsplan

PDF iconOntwerpbesluit
PDF iconToelichting en regels
PDF iconVerbeelding

 

Bijlagen toelichting
PDF iconBijlage 1 Berekening waterbergend vermogen
PDF iconBijlage 2 Akoestisch onderzoek industrielawaai
PDF iconBijlage 3 Bureau- en karterend booronderzoek archeologie
PDF iconBijlage 4 Ecologisch onderzoek
PDF iconBijlage 5 Aanvullend onderzoek platte schijfhoren

 

Bijlagen regels
PDF iconBijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten
PDF iconBijlage 2 Beplantings- en inrichtingsplan