Omgevingsvisie

Vanaf 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze staat voor een goede balans tussen het gebruiken en beschermen van onze fysieke leefomgeving. De structuurvisie en het bestemmingsplan worden vervangen door de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Woerden werkt volop aan de voorbereidingen hiervan.