Zomer-update brug Woerden-West

Zomerupdate brug Woerden-West

De vakantieperiode is begonnen. Een goed moment om u bij te praten over het project Brug Woerden-West. Wat is de stand van zaken? En wat gebeurt er komend halfjaar?

Sinds de startbijeenkomst van het project Brug Woerden-West 17 april jl. is er veel gebeurd. Op allerlei manieren heeft u meegedacht en gediscussieerd over een nieuwe brugverbinding over de Oude Rijn tussen Rietveld en Hollandbaan. Er is veel waardevolle informatie opgehaald. Ook zijn verkeerskundige effecten van alternatieven berekend en gedeeld. Nu is het moment gekomen om alle informatie te gaan verwerken. Het komend halfjaar gaan we toewerken naar een raadsbesluit. Een intensieve en voor velen spannende periode staat voor de deur. Meer hierover leest u in de uitgebreide zomer-update op het online platform Brug Woerden-West.