Woningbouw Hof van Harmelen weer een stap dichterbij

 Overzicht Hof van Harmelen

PERSBERICHT > De bouw van 96 woningen in Hof van Harmelen komt steeds dichterbij. Deze week komt het (ontwerp)bestemmingsplan ter inzage, samen met de omgevingsvergunning en het inrichtingsplan.

De belangrijkste wijziging in het plan betreft de oevers bij de Meerkoet, waar meer bosschages komen. Dit om tegemoet te komen aan de wensen van de huidige bewoners, die zorgen hebben over hun privacy.

De ontwikkelaars Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling B.V. en Bunnik Projekten willen in Hof van Harmelen een gevarieerde woonwijk bouwen. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het voorontwerp heeft voor de zomer van 2020 ter inzage gelegen. Diverse bewoners hebben hierop gereageerd. Met name vanuit de Meerkoet was er het verzoek om meer afscherming van de woning vanwege de privacy. Hierover zijn diverse gesprekken gevoerd, ook met het waterschap. Om de woningen meer aan het zicht te onttrekken, is nu besloten tot de aanleg van extra groen op de oever aan de kant van Hof van Harmelen grenzend aan de Meerkoet.

Grote behoefte aan nieuwbouw

Wethouder Tymon de Weger: "Het is bekend dat er in Harmelen een grote behoefte is aan nieuwe woningen. Hof van Harmelen kan hier in belangrijke mate in voorzien. Een prachtige plek om te wonen, voor jong en oud, midden in het dorp. Bouwen in de bebouwde kom kost vaak wel wat meer tijd, want omwonenden hebben recht op een zorgvuldige procedure. Ik ben blij dat we nu toch de volgende stap kunnen zetten, waarmee de start bouw weer een stap dichterbij komt."

Gevarieerde wijk met een mix aan woningtypen

Hof van Harmelen is het gebied tussen de Ambachtsheerelaan, de Tuinderij en de Meerkoet in Harmelen. Hier komt een gevarieerde wijk met een mix aan woningtypen: starterswoningen, seniorenwoningen, rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. In Harmelen bestaat veel behoefte aan betaalbare woningen voor senioren en starters. Daarom komen er 24 sociale koopwoningen en 9 woningen specifiek voor senioren.

De wijk krijgt een dorps karakter, waarbij water en groen een belangrijke rol spelen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met een veranderend klimaat. Alle woningen worden aardgasvrij, de openbare ruimte wordt klimaatrobuust ingericht en er wordt gestreefd naar een lage epc-norm voor de woningen. De autotoegang tot de wijk gaat deels via de Ambachtsheerelaan en deels via de Tuinderij. Zo wordt de verkeersbelasting in de buurt verdeeld. Verder komen er goede fiets- en voetgangersverbindingen.

Bestemmingsplan

Het (ontwerp)bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en de (ontwerp)omgevingsvergunning liggen van 8 april tot en met 19 mei 2021 ter inzage. Meer informatie over het bestemmingsplan en hoe u hierop kunt reageren, is te lezen in de Woerdense Courant van 7 april 2021 en vanaf 8 april op www.woerden.nl. Wilt u de stukken op papier inzien, dan kunt u in de genoemde periode telefonisch contact opnemen via het algemene telefoonnummer 14 0348.

Interesse in een woning?

Het is nog niet bekend wanneer de woningen in de verkoop gaan. Wie interesse heeft in een woning, kan kijken op https://www.woneninhofvanharmelen.nl/