Werkzaamheden Cattenbroek

 Egaliseren strand

Op woensdag 6 juni zijn er werkzaamheden bij het strand Cattenbroek. U kunt gewoon gebruik maken van het strand en zwemmen.

Door de natuurlijke stroming was het talud iets steiler geworden dan gewenst. Vandaag wordt de bodem bij het tijdelijk strand daarom iets afgevlakt. Zwemmers, zonliefhebbers en watersporters kunnen gewoon op het strand en in het water terecht. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden eind van de dag afgerond.