Werken aan schoon en gezond water in Molenvliet

 foto hoogheemraad De Jongh en wethouder Bolderdijk

In 2020 wordt het watersysteem in de wijk Molenvliet aangepast. In de sloten groeit veel kroos en de doorstroming van het water voldoet niet meer aan de eisen. Met een financiële bijdrage van het waterschap, kan de gemeente maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Komend jaar gaat de gemeente een viertal duikers (buizen onder de weg waar het water doorheen stroomt) vervangen. Bij de vervanging worden de duikers vergroot en anders aangelegd, zodat de doorstroming in de wijk verbetert, wat ten goede komt aan de waterkwaliteit. Het vervangen van de duikers is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van € 75.000,- van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Samenwerken aan waterkwaliteit
Het waterschap ondersteunt de gemeente met een bijdrage vanuit de ‘Impulsregeling Water in de leefomgeving 2020’. Hiervoor is op 17 oktober een overeenkomst getekend door wethouder Bolderdijk en hoogheemraad Bernard de Jong (bestuurder Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden). Met deze financiële bijdrage krijgt de gemeente een impuls om maatregelen uit te kunnen voeren. De nadruk ligt daarbij op verbetering van de waterkwaliteit en ecologie. Verwacht wordt dat door de aanpak van duikers er minder kroos ontstaat wat de flora en fauna in en om de sloten verbeterd. Hierdoor kunnen bewoners en recreanten nog meer (gaan) genieten van het water. Dit project wordt geïnitieerd vanuit het Programma Duurzaamheid, waarbij de gemeente Woerden nog meer verbeteringen aan de openbare ruimte realiseert.

Hoogheemraad De Jong: “Leven in een waterrijk gebied is onlosmakelijk verbonden met Woerden. De gemeente en het waterschap trekken samen op om het watersysteem te verbeteren. Niets mooiers om schoon en gezond water te realiseren”.

Wethouder Bolderdijk: “Met deze financiële bijdrage van het waterschap kunnen wij direct aan de slag. Bewoners zullen in 2020 de verbeteringen van het water en de directe omgeving tot stand zien komen. We zijn erg blij met de samenwerking met het waterschap.”