Wat vindt u belangrijk voor Woerden?

Laat uw mening horen en vul de enquête in. Hoe moet de gemeente Woerden er over 20 jaar uitzien? Over die vraag gaan we komend jaar graag met u in gesprek. Denk aan wonen, verkeer en de opwek van duurzame energie. Het resultaat leggen we vast in de Omgevingsvisie, maar dit gesprek begint bij wat we waardevol vinden voor Woerden.

Zeven waarden

Het college heeft zeven waarden voor Woerden benoemd: het landschap van het Groene Hart, cultuurhistorie, middelgrote stad met centrumfunctie in een stedelijke regio, energieke kernen en wijken, bereikbaarheid, duurzaam ruimtegebruik en de waarde van 'handen uit de mouwen'. Herkent u zich hierin? Mist u nog waarden? Op basis van alle input zal het college een definitief waardenkader opstellen. Naar verwachting kan de raad hierover in maart een besluit nemen.

Wij horen ook graag hoe u denkt over het grootschalig opwekken van duurzame energie. Wat vindt u hierbij belangrijke voorwaarden? Rekening houden met biodiversiteit en landschap? Lokaal eigenaarschap? Efficiënt ruimtegebruik?

Geef uw mening!

De gemeente is aanwezig op straat, op de markt of bij evenementen. Ook kunt u tot 26 januari de enquête invullen op https://nl.surveymonkey.com/r/BMK7G8Q. Meer informatie over de omgevingsvisie leest u op www.woerden.nl/inwoners/omgevingsvisie. Begin februari komt er ook een publiek debat, meer informatie daarover volgt.