Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Vervolg pilot I-pgb

 Mantelzorg

Met het Integraal Persoonsgebonden Budget staat de inwoner en de vraag om hulp centraal.

De gemeenten Woerden en Delft en de Belangenvereniging voor budgethouders Per Saldo zijn eind 2014 gestart met de pilot Integraal Persoonsgebonden Budget (I-pgb). Nieuw is dat mensen één flexibel budget krijgen voor bijvoorbeeld jeugdhulp of zorg thuis, op school, op het werk, het vinden van werk of het regelen van vervoer. TNO evalueerde de pilot, benoemde de belangrijkste lessen en adviseert om als vervolgstap een grotere pilot op te zetten met meerdere gemeenten.

De deelnemende gezinnen en inwoners zijn tevreden en beoordelen de pilot positief. Eigen regie, keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid is toegenomen. Een aantal geeft aan dat de ondersteuning beter aansluit bij de behoefte en mantelzorg beter te dragen is. Dit verhoogt de kwaliteit van leven.

Belangrijkste lessen

  • Zowel medewerkers van de gemeenten die betrokken zijn als de budgethouders moeten de juiste kennis, houding en vaardigheden hebben. Het I-pgb is complex, zo moeten budgethouders een persoonlijk plan kunnen schrijven en zelf zorg in kunnen kopen;
  • Wettelijke randvoorwaarden moeten de uitvoering door gemeenten mogelijk maken;
  • Er moet goed samengewerkt worden binnen gemeenten en met betrokken partijen.