Verkiezingen Europees Parlement

Op donderdag 23 mei 2019 is de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. U heeft hiervoor een stempas en kandidatenlijst ontvangen. Gaat u ook stemmen?

Wat moet ik meenemen?

Inwoners van Woerden van 18 jaar en ouder mogen stemmen. Ook moet u de Nederlandse nationaliteit hebben, niet uitgesloten zijn van stemrecht en voor 9 april in Woerden ingeschreven staan. Om te kunnen stemmen moet u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs meenemen (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Als u uw stempas kwijt bent, kunt u tot woensdag 22 mei 2019 12:00 uur een nieuwe aanvragen. Uw oude stempas vervalt dan automatisch.

Waar kan ik stemmen?

U kunt van 07:30 tot 21:00 stemmen. Het stembureau op het station is van 07:00 tot 10:30 en van 15:30 tot 20:00 geopend. U mag in elk stemdistrict in de gemeente Woerden stemmen. U bent dus niet verplicht om te stemmen op het adres dat op uw stembiljet staat. Alle locaties zijn ook voor mindervaliden toegankelijk. De locaties van de stembureaus vindt u hier. Als u in een andere gemeente wilt stemmen heeft u een kiezerspas nodig. Tot uiterlijk 20 mei kunt u uw stempas bij de gemeente inruilen voor een kiezerspas.

Machtigen

U kunt ook iemand machtigen om voor u te stemmen. U kunt iemand machtigen die in de gemeente Woerden woont en zelf ook een stempas heeft ontvangen. U kunt dit tot op de dag van de verkiezing regelen. Als u iemand wilt machtigen die niet in de gemeente Woerden woont, maar wel een stempas heeft ontvangen, vult u het formulier op onze website in. Dit kan tot maandag 20 mei 2019.

Op deze pagina vindt u onder andere de formulieren voor machtiging, vervangende stempas, kiezerspas en de lijst met stembureaus. Bij vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via verkiezingen@woerden.nl of 140348.