Vanaf 2 maart veiliger oversteek rotonde Steinhagenseweg

 LED-verlichting rotonde Steinhagenseweg-Minkemalaan

Op dinsdag 2 maart tussen 09.00 en 15.00 uur worden er LED-lampjes aangebracht in het wegdek bij de fietsoversteek rotonde Steinhagenseweg (bij het Roche-gebouw). Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer (ook fieters) erlangs, wel is er nu en dan een korte wachttijd. Verkeersregelaars leiden het verkeer in goede banen.

Veiliger voor fietsers

De lampjes moeten de veiligheid voor overstekende fietsers verbeteren. Zij springen aan als fietsers de oversteek naderen. Zo worden automobilisten in een vroeg stadium op de fietsers geattendeerd, ook als deze vanuit een dode hoek komen.

Tijdelijk

Het gaat om een tijdelijke maatregel. Omdat de Steinhagenseweg wordt verlegd langs het spoor komt er een nieuwe fietsoversteek ter hoogte van het Jan Ruyspad. De rotonde bij de Steinhagenseweg (bij het Roche-gebouw) komt dan te vervallen. Voor de huidige situatie op de rotonde kwam de fietsdetectie voor de korte termijn als meest geschikte maatregel naar voren. Deze is snel aan te leggen en de ervaringen bij andere gemeenten zijn positief. Om te zien of de maatregel ook het gewenste effect heeft wordt de situatie de komende tijd goed gevolgd.

Nieuwe fietsoversteek ter hoogte Jan Ruyspad

De gemeenteraad heeft in 2020 de voorkeur uitgesproken voor de meest veilige oplossing, namelijk een ongelijkvloerse kruising. Daarbij is geld beschikbaar gesteld om het ontwerp ruimtelijk en financieel verder uit te werken. Naar verwachting zal de raad daar in het 2e kwartaal van 2021 een definitief besluit over nemen.