Uw mening over toekomst Schiphol

Uw mening over toekomst Schiphol

De Omgevingsraad Schiphol (ORS) organiseert een brede maatschappelijke consultatie over de toekomst van Schiphol. Ook u kunt uw mening geven.

Vorig jaar heeft gemeente Woerden meegedaan aan de actie 'Geef stilte een stem'. Dit om aandacht te vragen voor het beperken van toekomstige geluidhinder door Schiphol in het Groene Hart. Zo probeert de gemeente ook de belangen van Woerden zichtbaar te houden binnen het debat over de toekomst van Schiphol. Want als er in de toekomst meer vliegtuigen gaan vliegen, is de kans groot dat er meer vliegtuigen (gedeeltelijk) over het Groene Hart en dus over Woerden gaan vliegen.

U kunt nu ook uw mening geven bij de consultatie van de ORS. Mocht u uw mening over de toekomst van Schiphol willen geven, dan kan dat via www.omgevingsraadschiphol.nl/geef-uw-mening en www.omgevingsraadschiphol.nl/formulier. Dit kan tot 20 november.

Als u klachten heeft over Schiphol, kunt u dat melden bij Schiphol zelf. Dat kan via het bewonersaanspreekpunt: www.bezoekbas.nl.