Uitbreiding betaald parkeren Defensie-eiland

 afbeelding betaald parkeren

Vanaf 1 juli gaat het betaald parkeren op het Defensie-eiland van kracht.

Het Defensie-eiland maakt onderdeel uit van de binnenstad. In de binnenstad van Woerden is al sinds jaar en dag betaald parkeren ingesteld. Het ligt daarom in lijn met het parkeerbeleid om ook op het Defensie-eiland betaald parkeren in te stellen. Hiertoe heeft het college van B&W onlangs besloten. Het betaald parkeren op het Defensie-eiland gaat per 1 juli van kracht.

Afwijkend beleid ten opzichte van de rest van de binnenstad
Wethouder Noorthoek: “Het beleid op het Defensie-eiland wijkt af van het beleid in de rest van de binnenstad. Dit komt doordat het Defensie-eiland een nieuwe wijk is waar de nieuwste regelgeving van parkeren wordt toegepast. Bij het ontwerp van het Defensie-eiland is hier al rekening mee gehouden door een lagere parkeernorm toe te passen. Het aantal parkeerplaatsen op straatniveau is alleen bedoeld voor bezoekers en houdt dus geen rekening met het parkeren van een tweede auto door bewoners.

Daarnaast is Defensie-eiland zeer gunstig gelegen ten opzichte van het station en andere OV-faciliteiten. Met de komst van de Nelson Mandelabrug is de loop-/fietsafstand naar het station zeer acceptabel geworden. Hiermee zijn er goede alternatieven voor de auto beschikbaar”.

Openbare parkeerplaatsen
Het instellen van betaald parkeren heeft als voordeel dat de gemeente beter kan reguleren wie er van de beschikbare parkeerplaatsen gebruik maken. De komende tijd worden er meer openbare parkeerplaatsen op het Defensie-eiland opgeleverd. Hierbij blijft de parkeerverbodszone van kracht. Dit houdt in dat het op het gehele Defensie-eiland alleen is toegestaan om in de vakken te parkeren. Bewoners en vergunninghouders van het Defensie-eiland zijn hierover via een brief geïnformeerd.

Parkeerbeleid binnenstad
Voor de rest van de binnenstad wordt ook nagedacht hoe het autogebruik op termijn steeds verder teruggebracht kan worden. Op 12 maart jl. is de Parkeervisie door de raad vastgesteld en is inmiddels gestart met de uitwerking daarvan in het nieuwe parkeerbeleid. Met een werkgroep vanuit de binnenstad wordt besproken welke maatregelen er de komende jaren genomen moeten worden om de binnenstad op termijn autoluw te maken, passend bij de ambitie van gemeente Woerden.