Tussenstap onderzoek brug Woerden-West

De gemeenteraad heeft donderdag 23 januari jl. besloten om nog geen keuze te maken uit de verschillende alternatieven voor een brug in Woerden-West. Eerst volgt een tussenstap: het verder uitwerken van het alternatief Rembrandtbrug, op dezelfde manier als de overige varianten.

Ook heeft de gemeenteraad besloten om het Molendijktracé als mogelijke regionale verbinding te laten vervallen. Uit onderzoek blijkt dat deze verbinding verkeerskundig onvoldoende effect heeft, geen draagvlak bij betrokkenen en erg duur is.

 

Hoe nu verder?

Het raadsbesluit betekent dat we de komende maanden het tracé van de Rembrandtbrug gaan onderzoeken en uitwerken. Het streven is om dit in mei af te ronden. Net als bij de overige varianten doen we dit samen met de omgeving. We gaan weer met verschillende groepen aan de slag en nemen contact op met direct belanghebbenden.

 

Atelier- en over-de-brugsessie

De eerste ateliersessie is op woensdag 19 februari van 19:30 tot 21:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens de avond lichten we het ontwerpproces en planning toe, laten we zien welke kansrijke tracés er worden uitgewerkt en is er daarna de mogelijkheid om in een Over-De-Brug-Sessie na te denken over ideeën en voorstellen die een positief effect hebben op de leefomgeving. 

Iedereen is van harte welkom!

 

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op www.brugwoerdenwest.nl.